Loading

Disclaimer Women’s Glossy

Women’s Glossy wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. We proberen zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk te zijn. Toch kunnen Women’s Glossy, noch ik, Linda Bosscher, en mijn redactieleden niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de op deze website aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Women’s Glossy wordt uitgegeven door DutchFamilyWorks. Overal in de tekst waar ‘Women’s Glossy’ staat kan ook ‘DutchFamilyWorks’ worden ingevuld.

Auteursrechten

Deze website is het exclusieve eigendom van Women’s Glossy. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Women’s Glossy is het niet toegestaan om informatie van deze site te verspreiden, te vermenigvuldigen of op andere wijze openbaar te maken. Je mag wel mag wel informatie van deze website afdrukken en/of voor persoonlijk eigen gebruik downloaden. Bij het gebruik voor informatieve doeleinden, na contact met Women’s Glossy en toestemming, eisen wij dat de naam Women’s Glossy en de vermelding naar de website worden opgenomen. Ook de auteur die het stuk heeft geschreven moet worden vermeld.

Daar waar Women’s Glossy met het gebruik van een tekst danwel afbeelding inbreuk maakt op het auteursrecht van een derde is dit onbedoeld. Wij verzoeken de vermeende rechthebbende in dat geval verzocht contact met ons op te nemen en dit te ondersteunen met bewijsmateriaal.

De teksten die geschreven zijn door de bloggers blijven eigendom van de bloggers. Zij geven met het insturen van hun tekst toestemming om dit blog of artikel te plaatsen op Women’s Glossy. De bloggers mogen hun blog ook voor andere doeleinden gebruiken, mits ze verwijzen naar de plaatsing op Women’s Glossy en een blog niet rechtstreeks doorplaatsen. Zoekmachines houden niet van dubbele content op het web dus heeft dat invloed op de zoekopdrachten en vindbaarheid van teksten. Mocht het zo zijn dat een redactielid stopt met bloggen, dan blijft het artikel online staan op Women’s Glossy. Geschreven artikelen worden niet verwijderd na het vertrek van een blogger. Deze artikelen blijven in het archief staan.

Beeldmateriaal mag niet overgenomen worden van Women’s Glossy. Dit gaat om beeldmateriaal dat staat bij blogs, advertenties, achtergronden en/of logo’s van Women’s Glossy. Wij gebruiken beeldmateriaal van (gratis/betaalde) beeldbanken of foto’s en afbeeldingen die gemaakt zijn door onze bloggers. Wil je toch beeldmateriaal van Women’s Glossy gebruiken? Vraag dit dan eerst aan per e-mail.

Bij het plaatsen van beeldmateriaal verwijzen wij naar de bron van herkomst. Ditzelfde geldt voor gebruikte quotes, citaten en overige teksten die ter illustratie bij een artikel worden gebruikt.

Privacy

Persoonlijke gegevens die je aan Women’s Glossy verstrekt, worden opgenomen in de database van Women’s Glossy. Deze gegevens worden door Women’s Glossy gebruikt voor administratieve doeleinden en gepersonaliseerde informatie- en promotiecampagnes ten behoeve van onze producten/diensten. Je beschikt over een inzage-, correctie- en verwijderingsrecht.

Review producten

Op Women’s Glossy verschijnen regelmatig reviews. Wij geven onze mening over producten die wij door producenten en webshops opgestuurd krijgen. Het opsturen van een product is geen garantie voor een positieve review. Wij zullen altijd onze eerlijke mening geven, uiteraard wel met een goede onderbouwing. Bij een aanvraag of wij een product willen testen maakt de redactie van Women’s Glossy direct duidelijk dat wij geen garantie geven op een positieve review.

Reviewproducten sturen wij niet terug, tenzij in overleg maar het geeft niet onze voorkeur. Lees hier alles over het advertentie van Women’s Glossy.

Vacatures op Women’s Glossy

De vacatures en functies bij Women’s Glossy zijn bedoeld voor vrijwilligers. Wij betalen onze medewerkers niet uit. Je kunt geen rechten verlenen aan het invullen van een functie als redacteur of medewerker bij Women’s Glossy. Uiteraard kun je dit wel vermelden op een curriculum vitae. Als wij medewerkers wel betalen dan gaan wij een overeenkomst met ze aan.

Algemene voorwaarden deelname winacties

Door jouw deelname aan winacties ga je er mee akkoord dat, wanneer je de winnaar bent, je e-mailadres wordt doorgegeven aan het bedrijf dat de winactie ter beschikking stelt. Wij zullen echter nooit adresgegevens doorspelen aan andere bedrijven.

Winaars van winacties op Women’s Glossy worden na afloop gecommuniceerd op een speciale winnaarspagina. De winnaars krijgen ook persoonlijk bericht.

Prijzen worden beschikbaar gesteld door externe bedrijven. Zij verzenden direct aan de winnaar. Women’s Glossy zit daar niet meer tussen. Wel doen wij ons best om dit snel en goed te laten verlopen. Wij zijn echter niet aansprakelijk te stellen voor leveringsproblemen en/of het eventueel niet afhandelen van de winactie door het externe bedrijf.

Deelnemers kunnen slechts eenmaal meedoen aan een en dezelfde winactie. Tenzij anders beschreven bij die specifieke winactie. Women’s Glossy mag deelnemers uitsluiten van deelname, wanneer een persoon voor een winactie meerdere keren meedoet, maar dan onder een ander e-mailadres of een andere naam.

Een actie mag altijd, zonder opgaaf van redenen, stopgezet worden door Women’s Glossy.

Bij het meedoen van een winactie wordt je e-mailadres ingeschreven in ons bestand. Wij versturen een nieuwsbrief die je zal ontvangen. Ten alle tijden kan het lidmaatschap opgezegd worden. Doe je weer opnieuw mee aan een winactie dan staat hij opnieuw weer ingeschreven.

Algemene voorwaarden adverteren

De algemene voorwaarden voor het adverteren, schrijven van een redactioneel stuk, het ter beschikking stellen van producten of diensten voor een winactie, het ruilen van een link, het plaatsen en/of schrijven van een advertorial, een vermelding in de nieuwsbrief, adverteren in de nieuwsbrief en/of het opsturen en ter beschikking stellen van een product voor een review, zijn bij de redactie op te vragen per e-mail.

Advertorials

Op Women’s Glossy verschijnen ook advertorials of blogs waar gesponsorde producten in voorkomen. Onderaan de blog zal er altijd een vermelding daarover staan. Dit is wettelijk verplicht! Omdat wij ons geld moeten verdienen en de kosten voor Women’s Glossy moeten dekken, is het noodzakelijk om advertorials te plaatsen. Zo kan Women’s Glossy blijven bestaan. De layout en invulling van de advertorial wordt door Women’s Glossy bepaald.